სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

ნინო ჩიხლაძე

პროექტის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა: chikhladze@gyla.ge

რეგიონი: თბილისი

ნინო ჩიხლაძე არის ექსპერტი ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და თანასწორობის საკითხებში. იგი 2005 წლიდან მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და ხელმძღვანელობს სხვადასხვა პროექტებს.

იგი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა კერძო, საჯარო თუ ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან, როგორც ექსპერტი თანასწორობის საკითხების მიმართულებით.

ნინო ჩიხლაძე ასევე, 2009 წლიდან არის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ექსპერტი/მკვლევარი გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებში.

ამავდროულად, ნინო ჩიხლაძე არის:                                                                                           

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი;

- ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძლადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი. 

 

ნინოს მონაწილეობა აქვს მიღებული 30-მდე სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დონის ტრენინგსა და კონფერენციაში.