ჩვენი მიზანი

თარიღი: 13 იან 2017
  1. თანასწორობის უფლებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
  2. დისკრიმინაციის ფაქტის დოკუმენტირება.
  3. დისკრიმინაციული პრაქტიკის დამადასტურებელი მტკიცებულებების მოპოვება.
  4. თანასწორობის უფლების სავარაუდო დარღვევის საქმეებზე სტრატეგიული სამართალწარმოება.