2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით

თარიღი: 24 აპრ 2024

პროექტის სახელი: 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით

პროექტის ხანგრძლივობა: 02.2024 - 01.2025

ბიუჯეტი: 375 457 DKK

დონორი: ახალი დემოკრატიის ფონდი

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საარჩევნო პროცესის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების გაზრდა ამომრჩეველთა აქტიურობისა და პროცესის მიმართ სანდოობის გაზრდის მიზნით. ასევე, მისიის თანამშრომლებსა და დამკვირვებლებს შორის გაუმჯობესებული კოორდინაციის ხელშეწყობა მათი უფლების დაცვის, საარჩევნო დარღვევების იდენტიფიცირებისა და მასზე ეფექტური რეაგირების მიზნით. პროექტი ხელს შეუწყობს გამჭვირვალე და ინკლუზიური პოლიტიკური გარემოს ფორმირებას, გაზრდის სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და არჩეული წარმომადგენლების ანგარიშვალდებულებასა და ლეგიტიმურობას.