ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით

თარიღი: 12 თებ 2024

პროექტის სახელწოდება: „ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოშისამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით“.

პერიოდი: 01.01. 2024 – 31.12.2026

ბიუჯეტი: - 530 000 ევრო

დონორი: გერმანული ფონდი „პური მსოფლიოსათვის (Protestant Agency for Diakonie and Development for Bread for the World)“

პროექტის მიზნები:

- ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოში;

- ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოში;

- ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწას საქართველოში.