ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშეწყობა

თარიღი: 27 ივლ 2022

პროექტის სახელი: ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2022- 1 ივნისი, 2023

ბიუჯეტი: 22, 717. 89 USD

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების მექანიზმების გამოყენებას იმ ყოველდღიური უარყოფითი ზემოქმედების შესამსუბუქებლად, რომელსაც მოქალაქეები აწყდებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ხელი შეუწყოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის დაჩქარებას.