ადვოკატირება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და მართვისეფექტიანი სისტემისთვის

თარიღი: 28 სექტ 2023

დონორი: „ღია საზოგადოების ფონდი“

პროექტის სახელწოდება: ”ადვოკატირება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და მართვისეფექტიანი სისტემისთვის’’

პერიოდი: 2023/09/28 - 2023/12/28

ბიუჯეტი: - 5 890 $

პროექტის მიზანი: მოამზადოს საადვოკაციო ღონისძიებები ბუნებრივკატასტროფებთან დაკავშირებული გარემოებების ირგვლივ, საკანონმდებლო ბაზისა და პასუხისმგებელიორგანოების იდენტიფიცირების კუთხით.