ანგარიშვალდებული და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული უსაფრხოების სექტორის მხარდაჭერა, კვლევის ადვოკატირებისა და ინკლუზიური დიალოგის მეშვეობით

თარიღი: 13 აპრ 2022

პროექტის სახელი: ანგარიშვალდებული და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული უსაფრხოების სექტორის მხარდაჭერა, კვლევის ადვოკატირებისა და ინკლუზიური დიალოგის მეშვეობით

ხანგრძლივობა: 2022-2024

სრული ბიუჯეტი: 625,000 ევრო

საიას მიერ მიღებული თანხა: 143,326.50 EUR

პარტნიორი ორგანიზაცია: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

დონორი: European Commission

მიზანი: პროექტის მიზანია, უსაფრთხოების სექტორის მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება და ადამიანის უფლებათა სტანდარტის ამაღლება, ვრცელი ანალიზის, ადვოკატირებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის პროგრამების შეთავაზების მეშვეობით.