დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

თარიღი: 29 მარ 2018

პროექტის სახელწოდება: დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

ხანგრძლივობა: 01/06/2017 - 30/09/2018

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ბიუჯეტი: 38 930 USD

მიზანი: თანასწორობის კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემების აქტუალიზება და მათი გადაჭრისთვის ზომების მიღება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ გაძლიერების საშუალებით.