ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

თარიღი: 1 თებ 2016

პროექტის დასახელება: " ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა"
დონორი:"ღია საზოგადოება-საქართველო"
გრანტის თანხა: 33 811 $
პროექტის მიზანი: მარგინალიზებული ჯგუფების წარმოამდგენლებისათვის, ოჯახური ძალადობის და მსხვერპლ ქალთათვის, სექს-მუშაკებისა და წამალდამოკიდებული ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა