გენდერულად მოტივირებული ძალადობის წინააღმდეგ სახელმწიფო მექანიზმების ეფექტიანობის კვლევა და ადვოკატირება მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად

თარიღი: 15 თებ 2024

პროექტის სახელწოდება: გენდერულად მოტივირებული ძალადობის წინააღმდეგ სახელმწიფო მექანიზმების ეფექტიანობის კვლევა და ადვოკატირება მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად

პერიოდი: 01.11.2023-31.07.2024

ბიუჯეტი: - 24’945 USD

დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი

პროექტის მიზნები:

- გენდერულად მოტივირებულ ძალადობაზე სახელმწიფოს რეაგირების მექანიზმების ეფექტიანობის კვლევა;

- გენდერულად მოტივირებული ძალადობის მსხვერპლთა ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ;

- გენდერულად მოტივირებული ძალადობის გაშუქების მედია სტანდარტის გაუმჯობესება.