კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო შესყიდვების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობით

თარიღი: 3 თებ 2016

პროექტის სახელწოდება: კორუფციასთან ბრძოლა საჯარო შესყიდვების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობით
პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2015 - თებერვალი, 2017
დონორი: ჰოლანდიის მთავრობა
ბიუჯეტი: 211.608.28 ₾
მიზანი: პროექტის მიზანია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა, საჯარო სექტორში კორუფციის რისკების შემცირება, ასევე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მედიის წარმომადგენლებისა და საზოგადოებისათვის.