მოქალაქეთა ჩართულობა - ეფექტური თვითმმართველობისათვის

თარიღი: 15 თებ 2016

პროექტის სახელწოდება: „მოქალაქეთა ჩართულობა - ეფექტური თვითმმართველობისათვის“

პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი, 2016 - ოქტომბერი, 2016

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ბიუჯეტი: 49 873 ₾

მიზანი: პროექტის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ინფორმირება და მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართელობის განხორციელების პროცესში.