მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ქალების გაძლიერება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით

თარიღი: 22 მარ 2018

პროექტის სახელწოდება: მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ქალების გაძლიერება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით

გრანტის მიმღები: საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“

ქვე-გრანტის მიმღები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2016 - მაისი 2019

დონორი: ევროკავშირი

ბიუჯეტი: 363 260 EUR

მიზანი: სექს მუშაკებისა და ნარკოდამოკიდებული ქალებისთვის სამართლებრივი დახმარება და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.