მშრომელების შრომითი უფლებების დაცვა და მათი სამართლებრივი მხარდაჭერა

თარიღი: 20 აპრ 2023

პროექტის სახელი: მშრომელების შრომითი უფლებების დაცვა და მათი სამართლებრივი მხარდაჭერა

- 10 თვე (დაწყების თარიღი - 22.03.2023)

ბიუჯეტი: 38 435 დოლარი

დონორი: „ღია საზოგადოების ფონდი“

პროექტის მიზანი: მშრომელების შრომითი უფლებების დაცვა და მათთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა.