ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

თარიღი: 9 ნოე 2016

პროექტის სახელწოდება: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

(Providing Access to Protection for the Victims of SGBV/DV and Strengthening Protection Mechanisms)

ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2016 - აპრილი 2019

დონორი: ევროკავშირი

ბიუჯეტი: 457 317 EUR

მიზანი: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება.