ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

თარიღი: 9 ნოე 2016

პროექტის სახელწოდება: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

(Supporting Elimination of Domestic Violence (DV) and Gender-Based Violence (GBV) in Georgia)

ხანგრძლივობა: ნოემბერი 2016 - ოქტომბერი 2017

დონორი: ჰოლანდიის საელჩო

ბიუჯეტი: 69427 EUR

მიზანი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის რისკის შეფასების ფორმის შემუშავება და დანერგა ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით.