საიას გაძლიერება საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად

თარიღი: 20 აპრ 2023

დონორი: ,,ევროპული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (EED)

პროექტის სახელწოდება: საიას გაძლიერება საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად

პერიოდი: 01.04.2023 – 31.03.2024

ბიუჯეტი: - 91 245 ევრო

პროექტის მიზანი: ინიციატივის მთავარი მიზანია საიას საქმიანობის ხელშეწყობა ქვეყანაში მარგინალიზებული ჯგუფებისა და პროდემოკრატიული აქტორებისთვის უფასო იურიდიული დახმარების უზრუნველსაყოფად. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს საიას მხარდაჭერას ფინანსური მდგრადობის გასაძლიერებლად.