საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

თარიღი: 3 აპრ 2023

პროექტის სახელი: საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 04.2023 – 06.2024

ბიუჯეტი: 265 000 NOK

დონორი: Norwegian Ministry of Foreign Affairs

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება. აგრეთვე, საარჩევნო პროცესში ელექტორნული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის და პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ადვოკატირება.