საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა (2016-2018 საარჩევნო ციკლი)

თარიღი: 4 მაის 2016

პროექტის სახელწოდება: საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა (2016-2018 საარჩევნო ციკლი)

ხანგრძლივობა: თებერვალი 2016 წელი - თებერვალი 2019 წელი

დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

ბიუჯეტი: 555 030 USD

მიზანი: კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში