სასამართლო რეფორმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა

თარიღი: 9 იან 2024

დონორი: ევროკავშირი (ევროკომისია, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში)

პროექტის სახელი: სასამართლო რეფორმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მრავალმხრივი ქმედებით ფასილიტაცია

ხანგრძლივობა: 01.01.2024 – 31.12.2026

სრული ბიუჯეტი: 967,343.37 ევრო

საიას მიერ მიღებული თანხა: 567,679.25 ევრო

პარტნიორი ორგანიზაციები: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარებისინსტიტუტი, სტუდია მონიტორი

პროექტის მიზანი: სასამართლო სისტემის ხელმისაწვდომობის, დამოუკიდებლობის, გამჭირვალობის, მიუკერძოებლობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასამართლო რეფორმების ჩათვლით.