“პროტესტის უფლების მხარდაჭერა ევრაზიის რეგიონში”

თარიღი: 1 ივლ 2023

პროექტის სახელი: “პროტესტის უფლების მხარდაჭერა ევრაზიის რეგიონში”

პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე, 01.07.2023 – 31.12.2023

ბიუჯეტი: 5 000 აშშ დოლარი

დონორი: „საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“

პროექტის მიზანი: საზოგადოებაში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის გაზრდა და სამართალწარმოების პროცესში ჩართულობით შესაბამისი ცვლილების განხორციელება.