წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

თარიღი: 22 მარ 2018

პროექტის სახელწოდება: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

ხანგრძლივობა: თებერვალი 01, 2018 - აპრილი 30, 2020

დონორი: ევროკავშირი

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია: GCRT (The Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims)

ქვეგრანტიორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ბიუჯეტი: 75 528.8 Euro

მიზანი: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით სამართლებრივი დახმარების გაწევა, სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და ადვოკატირების განხორციელება.