სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

ნინო ჩიხლაძე

ადმინისტრაციული დირექტორი

ელ. ფოსტა: chikhladze@gyla.ge

რეგიონი: თბილისი

ნინო ჩიხლაძე 2021 წლის თებერვლიდან საიას ადმინისტრაციული დირექტორის პოსტს იკავებს. ნინო 2005 წლიდან მუშაობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და ხელმძღვანელობს სხვადასხვა პროექტებს თანასწორობის საკითხების მიმართულებით.  ამავდროულად, ნინო იყო საიას ფონდების მოძიების გუნდის წევრი. მისი საქმიანობის პერიოდში, საიამ არაერთი დაფინანსება მოიპოვა.  იგი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა კერძო, საჯარო,  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.   

ნინო ჩიხლაძე ასევე, 2009 წლიდან არის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ადგილობრივი კონსულტანტი/ტრენერი. ნინოს,  საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით ჩატარებული აქვს რამდენიმე ორგანიზაციული შეფასება. 

ამავდროულად, ნინო ჩიხლაძე არის:                                                                                           

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი;

- ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძლადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი. 

ნინოს მონაწილეობა აქვს მიღებული 30-მდე სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დონის ტრენინგსა დაკონფერენციაში.