საიას წესდება

თარიღი: 4 ივნ 2015

2020 წლის 05 დეკემბრის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის XXVIII საერთო კრების მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით