წესდება

თარიღი: 4 ივნ 2015

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წესდება 2014 წლის 30 ნოემბრის XXI საერთო კრების მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით