საიას წესდება

თარიღი: 4 ივნ 2015

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წესდება 2018 წლის 18 ნოემბრის XXVI საერთო კრების მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით