სტრატეგია

თარიღი: 22 ივნ 2015

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგია (2021-2025)