სტრატეგია

თარიღი: 22 ივნ 2015

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგია (2015 - 2019)