ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშეწყობა

თარიღი: 27 ივლ 2022

პროექტის სახელი: ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2022- 1 ივნისი, 2023

ბიუჯეტი: 24 970 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების მექანიზმებისგამოყენებას იმ ყოველდღიური უარყოფითი ზემოქმედების შესამსუბუქებლად, რომელსაც მოქალაქეებიაწყდებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ხელი შეუწყოს ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის დაჩქარებას.