ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის გაძლიერება „კოალიცია თანასწორობის“ფარგლებში

თარიღი: 30 იან 2019

პროექტის სახელწოდება: ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის გაძლიერება „კოალიცია თანასწორობის“ფარგლებში

ხანგრძლივობა: 10/12/2018 - 10/12/2019

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ბიუჯეტი: 45 000 USD

მიზანი: თანასწორობის კუთხით საქართველოში არსებული პრობლემების აქტუალიზება, ანტიდისკრიმინაციულ საკითხებზე ადვოკატირების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ ფარგლებში.