სამოქალაქო საზოგადოების როლის დაცვა და გაძლიერება საქართველოში

თარიღი: 21 სექტ 2023

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების როლის დაცვა და გაძლიერება საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა: 15.04.2023 -15.08.2024

ბიუჯეტი: 199 353 ლარი

დონორი: Netherlands Embassy in Georgia

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოაგდოების როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და აქტივისტების უფლებების დაცვა საქართველოში.