ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

თარიღი: 13 სექტ 2021

პროექტის სახელი: ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

  • 1 მარტი 2021 – 1 მარტი - 2024
  • 450 000 ფუნტი
  • SRT (THE SIGRIED RAUSING TRUST)
  • ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.