მედიის სამართლებრივი დახმარება

თარიღი: 20 სექტ 2023

პროექტის სახელი: მედიის სამართლებრივი დახმარება

პროექტის ხანგრძლივობა: ერთი წელი. დაწყების თარიღი-15.05.2023

ბიუჯეტი: 39.997 დოლარი

დონორი: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/IREX

პროექტის მიზანი: მედიისთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა მისი ფუნქციონირების განხორციელებისთვის საჭირო ყველა მიმართულებით, რაც ხელს შეუწყობს მედია გარემოს გაუმჯობესებას, მედიის თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.