მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს კონსერვატიული პარტია“ და ,,ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

თარიღი: 30 იან 2017