ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარების გზით

თარიღი: 13 სექტ 2021

დასახელება: ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარების გზით

ხანგრძლივობა: 2021-2023

დონორი: BFDW - ფონდი „პური მსოფლიოსათვის“

ბიუჯეტი: 450 000 ევრო

მიზანი: სოციალურ-ეკონომიკური უფლებრივი მდგომარეობისა და მედიის გაძლიერება