სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

თარიღი: 6 თებ 2019

პროექტის სახელწოდება: სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

დონორი: აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

ხანგრძლივობა: 15/11/2018 - 15/11/2019

ბიუჯეტი: 32 000 USD

მიზანი: თემში სოციალური დიალოგის წარმართვა, ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.