სტრატეგიული სამართალწარმოება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

თარიღი: 27 ივლ 2022

პროექტის სახელი: სტრატეგიული სამართალწარმოება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ხანგრძლივობა: 01.07.2022-01.01.2024

ბიუჯეტი: 99 992. 80 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია სტრატეგიული სამართალწარმოების, ადვოკატირებისა დაცნობიერების ამაღლების მექანიზმების გამოყენებით: ა) დაიცვას ჟურნალისტები და სამოქალაქოაქტივისტები უკანონო დევნისგან, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს უფრო ხელსაყრელ გარემოსსამოქალაქო აქტივიზმის რეალიზაციისა და შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის;ბ)ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლიანისასამართლოს უფლების ხელშეწყობა. გ) ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის პრევენცია დაწინააღმდეგ ბრძოლა მათთვის სამართლებრივი მექანიზმების ხელმისაწვდომობით, მათი გაძლიერებითდა ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში მათი ცხოვრების წახალისებით. დ) სამართალდამცავორგანოებთან მიმართებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ანფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა უფლებების დაცვა.