თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

თარიღი: 6 თებ 2019

პროექტის სახელწოდება: თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

ხანგრძლივობა: 01/06/2018 – 01/06/2019

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

ბიუჯეტი: 40,955 USD

მიზანი: ქ. თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მართვის გაუმჯობესება, ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობაში“ შესაძლო კორუფციისა და საჯარო ფინანსების არარაციონალური ხარჯვის შემცირება.