NoDiscrimination

საია აცხადებს მოხალისეების კონკურსს- ერთი თვე სასამრთლო მონიტორად

საია აცხადებს მოხალისეების კონკურსს- ერთი თვე სასამრთლო მონიტორად


კონკურსი საიას თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთა მისაღებად

კონკურსი საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთა მისა...


საია აცხადებს ტენდერს აუდიო-ვიზუალური მომსახურების შესყიდვაზე

საია აცხადებს ტენდერს აუდიო-ვიზუალური მომსახურების შესყიდვაზე


კონკურსი საიას აჭარის ფილიალის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთა მისაღებად

კონკურსი საიას აჭარის ფილიალის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთ...


საია აცხადებს ტენდერს საკონფერენციო სივრცის მომსახურების შესყიდვაზე

საია აცხადებს ტენდერს საკონფერენციო სივრცის მომსახურების შესყიდვაზე


ანალიტიკური სტატიების კონკურსი სტუდენტებისთვის საჯარო სამსახურში შრომითი უფლებების თემაზე

ანალიტიკური სტატიების კონკურსი სტუდენტებისთვის საჯარო სამსახურში შრომითი უფლებების თემაზე


საია აცხადებს კონკურსს ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამაში არაანაზღაურებადი სტაჟიორების შესარჩევად

საია აცხადებს კონკურსს ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამაში არაანაზღაურებადი სტაჟიორების შესარჩევ...